Opatství premonstrátek

Opatství zde bylo založeno před rokem 1144 a trvalo až do založení zámku roku 1782. Je zde románský kostel a raně barokní prelatura, konvent a brána. Terasy a arkádový pavilon v zahradě jsou z roku 1756. Severní část bývalého konventu vlastní Strahovský klášter a slouží životu sester premonstrátek.
Zámek Doksany není běžně otevřen pro veřejnost.

Více o Doksanech

Témata roku 2020

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili: