Informace pro návštěvníky

Zámek v Doksanech není běžně zpřístupněn veřejnosti. Prohlídku kostela a románské krypty je možné domluvit s duchovním správcem Římskokatolické farnostfarnosti.

V případě zájmu o prohlídku kostela a románské krypty se, prosíme, obracejte na farnost v Doksanech.


Římskokatolická farnost

411 82 Doksany

P. Adrián Zemek, O.Praem
+420 731 557 601
farnostdoksany@centrum.cz


Každý první pátek se v klášterním kostele Narození Panny Marie koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání a za rodiny.

Pravidelné bohoslužby v kostele

V neděli v 11 hodin
V pátek v 18 hodin

Klášter sester premonstrátek v Doksanech