O klášteru a zámku

Zámek v Doksanech není běžně zpřístupněn veřejnosti, přiléhá ke klášteru premonstrátek.

Klášter premonstrátek byl založen Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou jako druhý ženský klášter v našich zemích.

Gertruda zde pak nalezla místo svého posledního odpočinku.
Doksanským sestrám svěřovali Přemyslovci na vychování královské dcery, například Anežku.

Opatství založené krátce před rokem 1144 existovalo až do roku 1782.

Po roce 1782 bylo opatství přeměněno v zámek a hospodářské objekty. Dochoval se románský kostel Narození Panny Marie, obvodové zdivo baziliky a pětilodní krypta. Kostel byl raně barokně upraven; novostavba prelatury, konventu a brána areálu vznikla na konci 18. století.

Severně od kláštera stojí barokně přestavěný románský hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla z 1. poloviny 13. století, jenž původně snad souvisel s panovnickým dvorcem.

Vlastníkem klášterního areálu je stát a Královská kanonie premonstrátů na Strahově, NPÚ, ÚPS v Praze spravuje zámeckou část.

V případě zájmu o prohlídku kostela a románské krypty se, prosíme, obracejte na farnost v Doksanech.


Římskokatolická farnost

411 82 Doksany

P. Adrián Zemek, O.Praem
+420 731 557 601
farnostdoksany@centrum.cz


Každý první pátek se v klášterním kostele Narození Panny Marie koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání a za rodiny.

Pravidelné bohoslužby v kostele

V neděli v 11 hodin
V pátek v 18 hodin

Klášter sester premonstrátek v Doksanech